DIA-LOG BV

WELKOMDia voor diagnostiek van logopedische, leer- en sociaal-emotionele problemen.


Log voor logopedische begeleiding van alle mogelijke logopedische stoornissen.


DIA-LOG voor de dialoog tussen onderzoekers/therapeuten met de cliënten, ouders, artsen, scholen en CLB's.