TARIEVEN

Om terugbetaling van de logopedische sessies te verkrijgen, moet er een verslag (bilan) opgemaakt worden en verstuurd worden naar de mutualiteiten.

De adviserend geneesheer bepaalt of u recht heeft op terugbetaling via het RIZIV of de aanvullende verzekering van uw mutualiteit. Voor meer info over deze aanvullende verzekering, neemt u best contact op met uw mutualiteit.


Om te weten welk tarief uw logopedist hanteert, bekijkt u best de pagina van de desbetreffende logopedist.

Een deel van het team werkt geconventioneerd, een ander deel werkt gedeconventioneerd.