TARIEVEN

Wij werken als geconventioneerd logopedisten en werken dus volgens de tarieven die het RIZIV oplegt.

Om terugbetaling van de logopedische sessies te verkrijgen, moet er een verslag (bilan) opgemaakt worden en verstuurd worden naar de mutualiteiten.
De adviserend geneesheer bepaalt of u recht heeft op terugbetaling via het RIZIV of de aanvullende verzekering van uw mutualiteit. Voor meer info over deze aanvullende verzekering, neemt u best contact op met uw mutualiteit.
Hieronder vindt u de tarieven sinds 01/01/2021.