SENNE VAN HOUDT


Aanmelden?

Aanmelden kan via:

0474/61.80.05.

senne.vhoudt@gmail.com

Wie ben ik?

In 2016 behaalde ik mijn master klinische psychologie optie kinderen en jongeren aan de KULeuven. Momenteel zit ik ook in het laatste jaar van een 4-jarige aanvullende therapieopleiding: gedragstherapie bij kinderen en jongeren. Doorheen de verdere jaren heb ik mij ook verder bijgeschoold aan de hand van verscheidene literatuur en opleidingen ( Acceptance and Commitment Therapy, Brain Blocks, NVR...).

Binnen de praktijk werk ik op dinsdag na de schooluren, woensdagnamiddag en -avond. Overigens werk ik ook binnen de Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen op de zorgeenheid crisisinterventie adolescenten.

Aanbod?

Psychotherapie aan kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun context. Concreet wil dit zeggen dat ik werk met kinderen vanaf de lagere school tot studenten in hun jongvolwassenheid en hun gezin.

Binnen de therapie wordt er in de eerste gesprekken dieper ingegaan op de huidige moeilijkheden maar ook de krachten van zowel het kind of jongere als het gezin en de ruimere omgeving. Aan de hand hiervan wordt een samenhang opgesteld en een behandelplan. Ik geloof sterk dat de kracht van therapie ook ligt in het samen dingen kunnen doen en het werken via de taal van het kind of jongere. Hiervoor kan er binnen de gesprekken ook beweging, spel of creatieve technieken worden ingezet. Dit vaak vertrekkende vanuit het gedragstherapeutisch kader. Dit proces wordt niet enkel aangegaan met het kind of jongeren maar ook samen met de ouders of ruimere omgeving. Afhankelijk van de vraag wordt dan ook individuele therapie afgewisseld met gezinssessies.

Moeilijkheden of problematieken die binnen de therapie aan bod kunnen komen zijn:

  • Stemmingsproblemen en internaliserende problematieken (Bv. depressie)

  • Angsten

  • Faalangst

  • Externaliserende moeilijkheden of gedragsproblemen

  • Ontwikkelingsstoornissen (ASS, ADHD...)

  • Zorgen rond welbevinden en zelfbeeld

Adres:

Nederrij 99

2200 Herentals