TARIEVEN PSYCHOLOGIE

Psychologische begeleiding

  • Intake: 70 euro

  • Individuele sessie: 60 euro

  • Gezinsgesprek: 70 euro

  • Schooloverleg kort of online: 70 euro

  • Schooloverleg + afstand: €80

  • Extra verslaggeving: 30 euro

Er wordt terugbetaling voorzien vanuit de mutualiteit. Meer informatie is terug te vinden op de website van de desbetreffende mutualiteit.


Bij kinderen of jongeren met gescheiden ouders is toestemming nodig van beide ouders.


Wanneer door omstandigheden een afspraak niet kan doorgaan, gelieve ten minste 24 uur op voorhand te verwittigen. Anders zal het bedrag van de afspraak worden aangerekend.

Diagnostiek

  • Intelligentie: €150

  • Concentratie: €90

  • adviesgesprek: €45/uur

Geen terugbetaling voorzien via mutualiteit

Studiemethodebegeleiding

€45/uur